Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 13:08:14

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng anh chị em giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế viếng linh cữu Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới