Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Dâng Hoa Kính Đức Mẹ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 22:30:48

Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới