Giới thiệu thành phần tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ

Thứ Hai, 01-10-2018 | 17:45:50

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 15 sắp tới có số tham dự viên kỷ lục: 266 nghị phụ, 144 vị còn lại là các dự thính viên, chuyên viên và các đại biểu Giáo Hội Kitô Anh Em

Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ được khai mạc với thánh lễ sáng thứ tư 3-10-2018, do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ có chủ đề là ”Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” và kéo dài đến chúa nhật 28-10-2018.

Đức Hồng Y Baldisseri họp báo

Đức Hồng Y Lorenso Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám mục

 Sáng 1-10-2018, tại Phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenso Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã, cùng với Đức Hồng Y Sérgio da Rocha, 59 tuổi (1959) TGM Brasilia, thủ đô Brazil, trong tư cách là Tổng tường trình viên, và Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng thư ký, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Công nghị Giám Mục thế giới này.

Đức Hồng Y Baldisseri, năm nay 78 tuổi, đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Haiti, Paraguay, Ấn Độ và Brazil, trước khi được Đức Thánh Cha Benedito XVI bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Giám Mục, và năm 2013, ngài được Đức Thánh Cha đương kim bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay, rồi thăng Hồng Y năm sau đó, 2014. Ngoài ra có 2 LM Tổng thư ký đặc biệt của Công nghị Giám Mục thế giới lần này.

 Thành phần tham dự

Đức Hồng Y Tổng thư ký cho biết tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ thứ 15 tới đây về giới trẻ, có gần 410 vị, trong đó có 266 nghị phụ, gồm 31 vị do chức vụ, tức là 15 Thượng Phụ, Tổng Giám Mục trưởng, Tổng Giám Mục của Giáo Hội Công giáo Đông Phương tự quản, 16 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và các chức sắc thuộc Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, và 181 Giám Mục do các Hội Đồng Giám Mục bầu lên, 41 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, gồm 16 Hồng Y, 15 Giám Mục và 10 linh mục.

 Ngoài ra có 49 dự thính viên, có quyền lên tiếng trong Thượng Hội Đồng Giám Mục nhưng không có quyền bỏ phiếu. 23 chuyên gia tham dưới với tư cách là cộng tác viên của Tổng thư ký đặc biệt.

 Thêm vào đó có một số đại biểu của các Giáo Hội Kitô anh em.

 4 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng Y làm Chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức Hồng Y Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công Giáo Canđê bên Irak, tiếp đến là Đức Hồng Y Tsarahazana người Madagascar, Đức Hồng Y Charles Maung Bo, người Myanmar, sau cùng là Đức Hồng Y Rabat người Papua Tân Guinea, thuộc Úc châu.

 Vị Tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Giám Mục Brasilia và cũng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của Công nghị Giám Mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ.

 Các nghị phụ được bầu lên

 Các nghị phụ được bầu lên theo qui tắc: Hội Đồng Giám Mục ít người thì được 1 đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám Mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Saigòn. Hội Đồng Giám Mục nào đông hơn nữa thì được 3 đại biểu như Philippines, và Hội Đồng Giám Mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu. Hội Đồng Giám Mục nào có hơn 200 thành viên thì được bầu 5 đại biểu và 3 vị dự khuyết.

 Các vị thủ lãnh các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và các vị Chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục thông báo cho Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, danh tánh các đại biểu được bầu, qua vị đại diện Tòa Thánh, ít nhất là 5 tháng trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục.

 Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam bầu lên, trong số này có các Bề trên Tổng quyền dòng Tên, Don Bosco, Đa Minh, Phanxicô Viện Tu, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Xitô, v.v. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

 Trong số 41 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có Đức Hồng Y người Lào: Louis Marie Ling, Đại diện Tông tòa Viên Chăn; 13 GM và 10 Linh Mục.

 Các dự thính viên

 Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ có 34 người trẻ từ 18 đến 29 tuổi, và có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ Công Giáo tại Sàigòn, và dấn thân trong giới doanh nhân. Anh Trí đã tham dự tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục ở Roma hồi tháng 3 năm nay.

 G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới