Giờ Hành Hương & Thánh lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 25/08/2018

Thứ Bảy, 25-08-2018 | 13:28:22

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45)

Váo lúc 14g 00 thứ bảy hằng tuần Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

14g 30 Thánh lễ Tạ ơn_giảng lễ: Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới