Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật XXX TN A - 29/10/2017

Chúa Nhật, 29-10-2017 | 21:38:11

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A (29/10/2017)

VPGX trân trọng báo:

1/ Thứ Ba 31/10/2017: 18 giờ 00 có 30 phút học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.

2/ Chương Trình Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời.

I/ Ngày 01/11/2017: (Thứ Tư) Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ

  • 5 giờ và 6 giờ : Thánh lễ tại Nhà Thờ
  • 15 giờ : Thánh lễ tại Lễ Đài
  • 18 giờ : Thánh lễ tại Nhà Thờ

*Lưu ý: 15 giờ hôm nay không cử hành Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

II/ Ngày 02/11/2017: (Thứ Năm) Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

  • 5 giờ và 6 giờ : Thánh lễ tại Nhà Thờ
  • 8 giờ : Thánh lễ tại 02 Nghĩa Trang A + B Bà Quẹo

* Có 01 xe Bus phục vụ đi 02 Nghĩa Trang đậu ở đường Bà Huyện Thanh Quan. Khởi hành lúc 6 giờ.

  • 18 giờ : Thánh lễ tại Nhà Thờ
  • 19 giờ 30 : Thánh lễ tại Nhà Thờ

Lưu ý: 18 giờ hôm nay không cử hành Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.

Về việc viếng Nhà Thờ và viếng Nghĩa Trang

  • Từ 12 giờ trưa ngày 1/11 đến nửa đêm ngày 2/11, các tín hữu viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện sẽ được ơn đại xá, nhường lại cho các linh hồn.
  • Trong tám ngày kế tiếp 1/11 đến 8/11, các tín hữu viếng nghĩa trang, phòng hài cốt cầu nguyện cho các linh hồn sẽ được một ơn đại xá trong ngày, nhường lại cho các linh hồn.

Điều kiện: Xưng tội – Rước lễ – Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Xin ông bà anh chị em hiệp thông tham dự.

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới