Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật V Thường Niên_B: Ngày 04/02/2018

Thứ Bảy, 03-02-2018 | 21:49:07

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “B”

04.02.2018

VPGX trân trọng thông báo:                                               

1/: Trong tâm tình truyền giáo: Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Giồng Lớn, Giáo Phận Vĩnh Long. Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 03/2 và Chúa Nhật 04/2/2018.

2/ Thứ Hai 05/2/2018:  6 giờ 00 Thánh lễ tại phòng hài cốt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

3/ Thứ Ba 06/2/2018: 18 giờ 00 không có học hỏi Tông Huấn“Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”.

4/ Thứ Tư 07/2/2017: 15 giờ 00 Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

5/Chúa Nhật 11/02/2018: 6 giờ 30Thánh lễ Tạ ơn Tất niênGiáo Xứ.

6/Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre: Ngày 20/02/2018 (Tức Mùng 5 Tết). 9 giờ 30: Hành Hương/ 10 giờ 30  :Thánh lễ:

Xin Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự…

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook