Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật V Mùa Chay B: ngày 18/03/2018

Chúa Nhật, 18-03-2018 | 10:46:17

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “B”

18/03/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ  Giáo Xứ Thủy Cam, Tổng Giáo Phận Huế trọn ngày Thứ Bảy 17/3 và Chúa Nhật 18/3/2018.

2/ Thứ Hai 19/3/2018, Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, Lễ trọng.

   Bổn mạng Hội Thánh, Giáo Hội Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn,  Đấng bảo trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cũng là bổn mạng của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quý Cha Quý Thầy và Quý ông, anh.

Thánh lễ mừng kính lúc 6 giờ sáng.

3/ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 vào lúc 18 giờ 30.

  1. Thiếu nhi: Các ngày 19, 20, 21 / 3 / 2018 (Tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).
  2. Người lớn: Các ngày 22, 23, 24 / 3 / 2018 (Tức Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy).

Lưu ý: Trong những ngày tĩnh tâm, các Nhà Nguyện Xóm không cử hành Thánh lễ.

4/  Chúa Nhật Lễ Lá: 25/3/2018

a/  Thánh lễ  người lớn: 6 giờ làm phép lá tại Lễ Đài, sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ.

b/  Thánh lễ Thiếu nhi: 15  giờ làm phép lá tại Lễ Đài, sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ.

5/ Để có thể hiểu và tham gia tích cực vào đời sống xã hội với tư cách là Ki-tô hữu: Chương trình học hỏi trao đổi về “DOCAT” sẽ tiếp tục Khóa 2 vào các Chúa Nhật    18, 25/3 và Chúa Nhật 1/4, 8/4/2018 tại Lầu 3 –  Phòng 1 – Nhà Giáo lý từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00.

      Linh mục hướng dẫn: Giuse Nguyễn Thể Hiện.

     Xin Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự, quảng đại giúp xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Thủy Cam, Tổng Giáo Phận Huế.

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới