Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (31/12/2017

Chúa Nhật, 31-12-2017 | 10:06:12

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA – NĂM B (31/12/2017)

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Chúa Nhật 31/12/2017 Lễ Thánh Gia 17 giờ 00: Thánh lễ Mừng 32 đôi kỷ niệm: Ngọc, Kim và Ngân Khánh Hôn Phối.

2/ Thứ Hai 01/01/2018 Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa.

  • 6 giờ 00: Thánh lễ tại Lễ Đài cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
  • 18 giờ 00: Thánh lễ Mừng Thọ 346 Cụ độ tuổi từ 70 trở lên tại Nhà Thờ.

3/ Thứ Tư 03/01/2018: 15 giờ 00 Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

4/ Thứ Năm 04/01/2018: 18 giờ 00 Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.

5/ Thứ Sáu 05/01/2018: 15 giờ 00 Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương xót.

6/ Chúa Nhật 07/01/2017: Họp phụ huynh Lớp Giáo lý vỡ lòng lúc 7 giờ 30 (sau lễ nhì), tại phòng Hiệp Nhất Lớn.

Mời Cộng đoàn quan tâm tham dự.

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook