Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Lễ Lá B: ngày 25/03/2018

Thứ Bảy, 24-03-2018 | 22:27:24

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B

25/3/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Chúa Nhật Lễ Lá. Chương Trình Lễ như sau:

*6 giờ làm phép lá tại Lễ Đài, sau nghi thức làm phép lá rước vào Nhà Thờ – Thánh lễ.

*15 giờ Thánh lễ Thiếu nhi: làm phép lá tại Lễ Đài, rước vào Nhà Thờ – Thánh lễ.

2/ Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay lúc 18 giờ 30

 Các ngày 26, 27, 28 / 3 / 2018 (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư):Cha giảng: Anphongsô Trần Ngọc Hướng

3/ Tam Nhật Thánh

a/ Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018

*Buổi sáng  : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều:

– 18 giờ Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

– 20 giờ 00 Thánh lễ  dành cho người lớn.

Sau Thánh lễ 20g Kiệu Thánh Thể chung quanh Nhà Thờ và có 01 giờ Chầu Thánh Thể.

b/Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018

*Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều: 18 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (thiếu nhi).

   20 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu –Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu Viện.

*Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh, giữ chay và kiêng thịt.

c/ Thứ Bảy Tuần Thánh 31/3/2018

*Buổi sáng : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.

*Buổi chiều: Vọng Phục Sinh

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Thiếu nhi).

– 21 giờ 00: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.

4/ GIẢI TỘI:Từ  26/3   đến  31/3/2018

  • Sáng: Từ 8 giờ 00 –11 giờ 00
  • Chiều:Từ 14 giờ 00 – 17 giờ 00

5/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH : 01/4/2018

  • Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.
  • Các giờ Thánh lễ khác như Chúa Nhật quanh năm.

6/ Mời các bạn trẻ tham dự khóa học “DOCAT” vào Chúa Nhật 25/3 và Chúa Nhật 1/4, 8/4/2018 tại:

Phòng 1, Lầu 3,  Nhà Giáo lý từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00. Linh mục hướng dẫn: Giuse Nguyễn Thể Hiện.

Lưu ý: Trong các ngày tĩnh tâm và Tam Nhật Thánh, các Nhà Nguyện Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự…

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới