Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời: ngày 13/05/2018

Chúa Nhật, 13-05-2018 | 07:13:02

THÔNG BÁO: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

13/05/2018

 

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giúp xây dựng Giáo Xứ Thiên Ân, Giáo Phận Buôn Mê Thuột: thuộc Huyện Bùi Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, biên gới Campuchia. Giáo Mơnông, Sơtiêng…

2/ Chương trình học hỏi về “Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội” ‘DOCAT’ Khóa 3 vào các Chúa Nhật: 13, 20 và 27/5 tại Lầu 3 – Phòng 1 Nhà Giáo Lý từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00.

     Linh mục hướng dẫn: Anphong Trần Ngọc Hướng và Giuse Nguyễn Thể Hiện

3/ Hành hương Đức Mẹ Măng-đen

Giáo Xứ sẽ tổ chức chuyến đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen, Giáo phận Kontum.

Đối tượng tham gia tuổi từ 14 đến 18 tuổi.

  • Thời gian hành hương: từ tối ngày 7/7 (Thứ Bảy) đến chiều ngày 16/7 (Thứ Hai)
  • Chi phí: 1.800.000 / người (bao gồm di chuyển, ăn, ở)
  • Đăng ký tham dự: phụ huynh và thành viên tham dự xin đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ giờ hành chánh các từ Thứ Ba đến Chúa Nhật.
  • Ban Tổ Chức sẽ có các buổi sinh hoạt vào các sáng Chúa Nhật 3/6/2018 từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00.

4/ Kể từ 14/5 Thứ Hai đến 18/5 Thứ Sáu, Quí Cha tĩnh tâm, không giải tội và tiếp khách.

5/ Giáo Xứ sẽ mở Lớp Giáo lý Thêm sức cho các em tuổi từ 12 đến 15 tuổi: (sinh năm 2003 – 2004 – 2005 – 2006).

Đăng ký như sau: Tại các Xóm Giáo: Các em trong Xóm Giáo các em đang sinh hoạt trong Xứ Đoàn cũng như không sinh hoạt trong Xứ Đoàn…

*Tại Xứ Đoàn: Các em ngoài Giáo Xứ, hiện đang sinh hoạt tại Xứ Đoàn từ 01 năm trở lên.

Thời gian đăng ký kể từ ngày 15.5.2018 đến ngày 25.5.2018.

Lưu ý:  – Chúa Nhật 03/06 họp phụ huynh tại Phòng Hiệp Nhất Lớn.

             – Thứ Hai 04.6 Thánh lễ Khai giảng lúc 19 giờ 00.

Xin Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự…

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới