Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IX Thường Niên: Lễ Mình Máu Chúa Kitô B - 03/06/2018

Chúa Nhật, 03-06-2018 | 14:17:34

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN B:MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

03/06/2018

VPGX trân trọng thông báo:                                               

1/ Giúp xây dựng Nhà Thờ Giáo Họ Nâm N’ dir (Nâm-Đia) Giáo Xứ Quảng Đà, Giáo Phận Ban-mê-thuột: Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp trọn ngày Thứ Bảy 2/6 và Chúa Nhật 3/6.

2/ Thứ Hai đầu tháng 4/6: 6 giờ 00, Thánh lễ tại phòng hài cốt cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

3/Thứ Ba 5/6: 18 giờ 00, học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”: Thánh lễ.

4/ Thứ Tư 6/6: 15 giờ 00, Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

5/ Thứ Năm 7/6: 18 giờ 00, Thánh lễ Gia Trưởng và Hiền Mẫu.

6/ Thứ Sáu 8/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: 18 giờ 00, Thánh lễ Mừng bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Trong tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 17 giờ 15 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu Gia Đình Phạt Tạ có giờ kinh kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

7/ Khóa Hôn Nhân 99 sẽ khai giảng ngày 1/7/2018. Bắt đầu ghi danh kể từ 28/5/2018 tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Văn Phòng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân sau Nhà Thờ.

8/ Giáo Xứ sẽ tổ chức hành hương Đức Mẹ Măng-đen dành cho các em độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi.

  • Thời gian: từ 7/7 đến 16/7
  • Chi phí: 1.800.000 / người
  • Xin đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ giờ hành chánh từ ngày Thứ Ba đến Chúa Nhật.

Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới