Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IV Thường Niên_B: Ngày 28/01/2018

Thứ Bảy, 27-01-2018 | 23:14:55

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

28.01.2018

VPGX trân trọng thông báo:                                               

1/Chương Trình Học Hỏi và Trao Đổi về “Học thuyết xã hội Giáo Hội Công Giáo” (Docat). Giáo Xứ sẽ tổ chức các khóa học hỏi, thân mời các bạn trẻ tham dự:

  • Khóa 1: Các Chúa Nhật 21/01 – 28/01 và 04/02.
  • Thời gian: 9 giờ 00 – 11 giờ 00 (Sau Thánh lễ Giới trẻ)
  • Địa điểm: Phóng 1 – Lầu 3 Nhà Giáo lý Giáo Xứ (sau Nhà Thờ).
  • Người hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện.

2/ Từ Thứ Hai 29/01/2018 đến Thứ Sáu 02/02/2018, Quí Cha tĩnh tâm, không giải tội, vàThứ Ba 30/01/2018 không có học hỏi Tông Huấn“Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”.

3/ Ngày 01/02/2018.  Thứ Năm đầu tháng.

  • 18 giờ 00: Thánh lễ giới Gia Trưởng và Hiền Mẫu

4/ Ngày 02/02/2018. Thứ Sáu đầu tháng:

  • 11 giờ 15 Thánh lễ Đồng Tế kết thúc kỳ Kinh Lược ngoại thường của Bề trên Tổng Quyền DCCT:
  • 15 giờ 00: Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương xót

Xin Quí Cộng đoàn, hiệp thông tham dự cầu nguyện cho Nhà Dòng và cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới