Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật IV Mùa Chay B: ngày 11/03/2018

Chúa Nhật, 11-03-2018 | 06:18:53

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “B”

11/03/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Chương trình Tam nhật lễ kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, (Clê-men-tê Maria Hốp-bao-ơ) Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

a/ Ngày 13/3/2018:

17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Clê-men-tê

18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế.

b/ Ngày 14/3/2018:

17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Clê-men-tê

18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế.

c/ Ngày 15/3/2018:

17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Clê-men-tê

18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế.

*Lưu ý: trong ba ngày Tam nhật lễ kính Thánh Clê-men-tê, tại Nhà Nguyện các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

2/ Thứ Hai 19/3/2018, Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, Lễ trọng.

Bổn mạng Hội Thánh, Giáo Hội Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn, Đấng bảo trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cũng là bổn mạng của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, quý Cha Quý Thầy và Quý ông, anh: Thánh lễ mừng kính lúc 6 giờ sáng.

3/ KHÓA HỌC “TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG – GIÔ-SUÊ I”

a. Để chuẩn bị cho các em thiếu nhi trong vai trò đội trưởng – đội phó của đội,  Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua mở khóa học “Tông đồ Đội trưởng –      Giô-suê I” cho các em thiếu nhi (đang sinh hoạt tại Xứ đoàn) từ 8 đến 18 tuổi.

Thời gian của khóa học: 16g30 đến 17g30 (sau thánh lễ thiếu nhi), từ Chúa Nhật 11/03/2018 đến Chúa Nhật 29/04/2018;0 Học tại phòng A1.5.

4/ Để có thể hiểu và tham gia tích cực vào đời sống xã hội với tư cách là Ki-tô hữu:Chương trình học hỏi trao đổi về “DOCAT” sẽ tiếp tục Khóa 2 vào các Chúa Nhật 18, 25/3 và Chúa Nhật 1/4, 8/4/2018 tại Lầu 3 –  Phòng 1 – Nhà Giáo lý từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00: Linh mục hướng dẫn: Giuse Nguyễn Thể Hiện.

Xin Quí Cộng đoàn quan tâm tham dự, đặc biệt các bạn trẻ tham dự chương trình học hỏi, trao đổi Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội “DOCAT”.

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới