Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật III Mùa Vong_B (17/12/2017

Thứ Bảy, 16-12-2017 | 22:05:30

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B (17/12/2017)

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giúp đỡ người nghèo trong Giáo Phận và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu:

Trong tâm tình đón mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp anh chị em nghèo khó trọn ngày Thứ Bảy 16/12 và Chúa Nhật 17/12/2017.

2/ Mừng Chúa Giáng Sinh

       a/ Tĩnh tâm Giới trẻ: Bắt đầu lúc 18 giờ 30 các ngày 18, 19 và 20/12/2017     (Thứ Hai, Thứ Ba và  Thứ Tư).

b/ Văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh: 19 giờ Thứ Sáu 22/12/2017.      

c/ Giải tội: Từ 18/12 đến 23/12/2017.

Sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.

Chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ

3/LỄ GIÁNG SINH

a/ Ngày 24/12/2017 (Chúa Nhật)

*5 giờ 00 / 6 giờ 30 / 8 giờ 00 / 10 giờ 00 : Thánh lễ tại Nhà Thờ.

Lưu ý: Buổi chiều không cử hành Thánh lễ 15 giờ 30 / 17 giờ / 18 giờ 30 /         20 giờ.

*Lễ Vọng 18 giờ 30 tại Nhà Thờ: (Thiếu nhi)

*Lễ 21 giờ 00 tại Lễ Đài: Tỉnh nguyện. Sau phần Tỉnh nguyện là Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

b/ NGÀY CHÍNH LỄ: 25/12/2017 (Thứ Hai)

Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.

Các giờ khác như thường lệ ngày Chúa Nhật

     Lưu ý: Trong các ngày tĩnh tâm tại Nhà Thờ, các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

Không có giờ Suy Tôn Lời Chúa tối Thứ Tư 20/12/2017 và Chầu Thánh Thể tối Thứ Năm 21/12/2017.

LỄ GIÁNG SINH là Lễ trọng và Lễ buộc: Có thể đi lễ chiều hôm trước thay cho chính lễ; nhưng phải giữ lễ ngày Chúa Nhật và ngày  LỄ GIÁNG SINH (mỗi ngày 1 lễ).

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.”

Kính mời đoàn quan tâm tham dự:

VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới