Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (07/01/2018

Chúa Nhật, 07-01-2018 | 19:23:00

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “B” 07/01/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Giáo Xứ Cái Nứa.

2/ Chúa Nhật 07/01/2018, lúc 7 giờ 30 (sau lễ nhì), có buổi họp phụ huynh các em ghi danh học Lớp Giáo lý Vỡ lòng, địa điểm Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ.

*Lưu ý:

  • Thánh lễ khai giảng lúc 19 giờ 30 ngày Thứ Hai 08/01/2017tại Nhà Thờ.
  • Xin quí phụ huynh đi họp đầy đủ đúng giờ.

3/ Thứ Ba 09/01/2018

18 giờ 00 có học hỏi Tông Huấn“Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.

4/ Chương Trình Học Hỏi và Trao Đổi

Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, mời gọi các bạn trẻ học hỏi và dấn thân trong môi tường xã hội trong hoàn cảnh hiện nay, Giáo Xứ sẽ bắt đầu tổ chức các khóa học hỏi về “Học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo” (Docat).

  • Khóa 1: Các Chúa Nhật 21/01 – 28/01 và 4/2.
  • Thời gian: 9 giờ 00 – 11 giờ 00 (Sau Thánh lễ Giới trẻ)
  • Địa điểm: Phóng 1 – Lầu 3 Nhà Giáo lý của Giáo Xứ (sau Nhà Thờ).
  • Người hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện.

Kính mời cộng đoàn và các bạn trẻ quan tâm tham dự…

VPGX

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới