Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng lễ Đức Mẹ Fatima: Bổn Mạng Giáo Xóm 1.

Thứ Sáu, 14-05-2021 | 11:17:55

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng lễ Đức Mẹ Fatima: Bổn Mạng Giáo Xóm 1.
 
Vào lúc 18g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha Bề trên Chánh xứ chủ tết Thánh lễ Tạ Ơn, Mừng Kính Đức Mẹ Fatima, cùng đồng tế có các cha phó xứ, cha Giacôbê Mai Văn Hiền nguyên đặc trách xóm giáo 1 và đông đảo quý ông bà anh chị em cùng về hiệp dâng thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ….


\
Photo: Đức Tín GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới