Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ Tạ ơn và phát thưởng cho các em học sinh giỏi trong năm học 2018-2019

Thứ Hai, 29-07-2019 | 03:02:45

Chiều nay CHúa Nhật 28/07/2019 cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm bề trên chánh xứ chủ tế cùng với quý cha ban quản xứ dâng thánh lễ Tạ Ơn và phát thưởng cho các em trong và ngoài Giáo xứ không kể lương giáo đã có kết quả ‘tốt’ trong năm học vừa qua…

Quang Trong

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới