Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Thánh lễ "Trực Tiếp" trong mùa dịch Covid-19

Thứ Hai, 23-03-2020 | 16:29:37

THÔNG BÁO
 
Kính thưa anh chị em!
 
Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường và dựa theo Thư “Hướng dẫn thư mục vụ mùa dịch Covid-19” của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
 
Kể từ hôm nay Thứ hai 23/03, các thánh lễ 18g00 tại Giáo xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, Quận 3) sẽ được truyền hình trực tiếp.
 
Kênh Youtube của Giáo xứ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

https://www.youtube.com/channel/UCuy7CDIpmCvak9ObbkqrnjA

 
Kênh Youtube: Chúa Cứu Thế – CSsR
 
https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/videos

Fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

https://www.facebook.com/denducmehangcuugiup/
 
Xin anh chị em hiệp lòng cầu nguyện sốt sáng nếu không thể tới tham dự thánh lễ được.
 
Xin cảm ơn anh chị em.
 
BTT Giáo xứ
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới