Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 02:56:27

Vào lúc 17g ngày 17/09/2018 Cha Bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí cùng với quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn….

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương sớm đón Cha Antôn vào trong vòng tay yêu thương của Người..

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới