Giáo hội Công giáo Ethiopia bày tỏ cam kết đối với việc xây dựng hòa bình

Thứ Ba, 20-11-2018 | 15:39:24

Giáo hội Công giáo Ethiopia đã tái khẳng định quyết tâm và cam kết hợp tác với Bộ Hòa bình mới được thành lập tại Ethiopia.

Tân Bộ trưởng Bộ Hòa bình của Ethiopia và cựu diễn giả quốc hội, bà Muferiat Kamil đã dẫn đầu phái đoàn chính phủ trong một chuyến thăm Đức Tổng Giám mục Địa phận Addis Ababa, Đức Hồng y Berhaneyesus Souraphiel, CM, tại Ban Thư ký Công giáo Ethiopia (ECS).

Bộ trưởng Bộ Hòa bình viếng thăm Đức Hồng y Berhaneyesus tại ECS

Đức Hồng y Berhaneyesus với Bộ trưởng Hòa bình mới, bà Muferiat Kamil

Bộ trưởng Bộ Hòa bình, trong chuyến viếng thăm Giáo hội Công giáo, được hộ tống bởi Almaz Mekonnen, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hòa bình và Kefyalew Tefera, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Năng lực và Hiện đại hóa. Các quan chức cao cấp khác cũng đã tham dự. Phái đoàn đã được Phó Tổng thư ký ECS, Linh mục Teshome Fikre, tiếp đón.

Trong cuộc họp tiếp theo sau đố, Đức Hồng y Berhaneyesus đã chúc mừng ngài tân Bộ trưởng Bộ Hòa bình vừa mới được bổ nhiệm và đồng thời bày tỏ xác tín của mình rằng sự hợp tác tận tâm của Bộ với tất cả các bên liên quan chẳng hạn như các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức của họ sẽ là vô cùng quan trọng đối với tiến trình xây dựng hòa bình và mang lại hòa bình bền vững cho đất nước. Đức Hồng y Berhaneyesus đã tận dụng cơ hội để tóm tắt cho vị tân Bộ trưởng và phái đoàn chính phủ về tổ chức cơ cấu của Giáo hội Công giáo cũng như những nỗ lực của Giáo hội trong sự phát triển toàn diện của con người thông qua các lĩnh vực như giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác.

Bộ Hòa Bình tìm kiếm sự hợp tác với các nhà lãnh đạo tôn giáo

Về phần mình, Bộ trưởng Hòa bình, bà Muferiat cho biết rằng sự hợp tác với các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức của họ là hết sức cần thiết cho chức vụ của bà khi họ cố gắng mang lại hòa bình và hoà giải bền vững trong nước. Bà giải thích rằng mục đích của chuyến thăm đó chính là một phần của nỗ lực đó để đề nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục hỗ trợ cho việc xây dựng hòa bình và tiến trình hòa giải dân tộc cũng như cầu xin sự chúc lành của họ khi Bộ mới bắt đầu công việc của mình.

“Chúng tôi rất hài lòng với chuyến thăm của chúng tôi đến Giáo hội Công giáo; Thông qua quý vị, chúng tôi có được một đối tác đáng tin cậy cho việc xây dựng hòa bình. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể được cộng tác một cách chặt chẽ với quý vị trong việc giải quyết một số thách thức mà đất nước chúng ta hiện đang phải đối mặt, đồng thời, chúng tôi cũng đảm bảo với quý vị về sự hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc quý vị đã chào đón chúng tôi một cách hết sức nồng nhiệt tại Ban thư ký”, Bộ trưởng Bộ Hòa bình cho biết.

Chính phủ Ethiopia hài lòng với các trường học Công giáo

Các quan chức từ Bộ Hòa bình tiếp tục bổ sung rằng họ nhận biết từ kinh nghiệm của những đóng góp cũng như những thành tựu của Giáo hội Công giáo liên quan đến việc hình thành nên những công dân vững mạnh về mặt luân lý cho đất nước thông qua các trường học Công giáo.

Đức Hồng y Berhaneyesus cũng đã tham dự cuộc họp, cùng với Đức Giám mục Lisanuchristos Mathos, Tổng Giám mục Bahirdar-Dessie. Hiện diện tại cuộc họp cũng có các đối tác của Giáo hội Công giáo, đại diện của các Dòng tu, các nhà lãnh đạo của hội nghị giáo dân và những người đứng đầu các tổ chức Công giáo cũng như những người ban quản trị ECS.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới