Giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi trở thành muối và ánh sáng cho một thế giới bị tổn thương

Chúa Nhật, 25-06-2017 | 18:44:39

Giáo dân được mời tham dự Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế để nâng cao ý thức ơn gọi của mình, không chỉ tham gia thừa sai như người thân hữu, nhưng muốn sống căn tình Kitô hữu cách thiết thực ngang qua việc tham gia vào ơn gọi thừa sai giáo dân theo đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế.

Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2017, bốn thừa sai giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế tại Hội nghị Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê đã tham dự vào giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội và cuộc họp lần thứ tư của Hội nghị Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, tổ chức tại Villa Marianella, Colombia.

Trong thời gian gặp gỡ, đã có nhiều cuộc trao đổi kinh nghiệm, suy tư và đưa ra các quyết định cho tương lai của Hội Dòng. Là những người giáo dân, chúng tôi đã trình bày những đề xuất trong phạm vi các thừa sai giáo dân của Hội nghị Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê và đó sẽ là một đóng góp cho các thừa sai giáo dân ở cấp Hội Dòng.

Chúng tôi cảm ơn Hội Dòng đã mở ra cánh cửa cho giáo dân để nâng cao ơn gọi của giáo dân, và nhận thức rằng họ không chỉ cộng tác với các Thừa sai DCCT vì tình thân hữu, nhưng vì chúng tôi muốn sống đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng tôi cảm nhận rằng mình là một thành phần trong đại gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi muốn trở thành đối tượng của việc Phúc Âm hóa, duy trì sự trung thành với căn tính của mình và sứ mệnh được uỷ thác cho bản thân qua bí tích Thánh tẩy. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…”(Ga 15,16). Giáo dân được mời gọi làm chất xúc tác cho sứ điệp cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những người bảo chứng cho việc đón nhận Tin mừng nơi mà các tu sĩ chưa thể đến.

 Trong quan điểm này, giáo dân được mời gọi là “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-16) trong một xã hội bị thương tổn, một xã hội mà đời sống đầy nỗi sợ hãi và thất vọng. Trong xã hội đặc biệt này, chúng ta là một thành phần, là nơi chúng ta cần làm việc, là nơi chúng ta cần mang Lời Chúa đến. Đó là lý do tại sao người giáo dân được đặt ở giữa thế gian, được mời  gọi đón nhận và công bố Nước Thiên Chúa và làm cho nó sống động trong cuộc sống của con người, của các môi trường và các thể chế; Đó là những nơi mà chúng ta phải tỏa sáng trên tất cả với chứng ngôn về cuộc sống, đức tin, hy vọng và lòng bác ái.

Vì thế, sứ vụ của chúng ta không chỉ làm việc trong giáo xứ, mà còn tuyên bố Tin Mừng trong môi trường nơi chúng ta làm việc, như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở, trong một bài phát biểu của Ngài tại Vatican: “Thường thì chúng ta vẫn suy nghĩ rằng: Tu sĩ là những người dâng hiến cho các công việc của Giáo Hội và / hoặc các vấn đề của giáo xứ hoặc giáo phận. Và chúng ta vẫn còn rất hạn chế trong việc làm thế nào để đồng hành với những người giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa rội trong đời sống chung và cuộc sống hàng ngày của họ; giúp họ nhận ra trách nhiệm của mình là những Kitô hữu trong đời sống cộng đoàn bằng chính các việc làm hàng ngày. Nếu không nhận ra điều đó, chính chúng ta đã tạo ra một tầng lớp quý tộc, tin rằng tu sĩ là những người làm việc trong các vấn đề “của linh mục”, và chúng ta đã lãng quên, bỏ qua những tín hữu bị tan chảy niềm hy vọng của mình trong cuộc tranh đấu hàng ngày để sống đức tin.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vatican, ngày 19 tháng 3 năm 2016).

Dấu chỉ của thời đại đòi hỏi việc mở rộng đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế cho tất cả mọi giáo dân (người trẻ và người lớn), đặc biệt đối với những người sẵn sàng tham gia vào công việc truyền giáo. Người ta phải hiểu rằng sứ vụ phải được chia sẻ giữa tu sĩ và giáo dân. Tùy vào thực tế của bản thân mà mỗi người đều có thể mang lại những hoa quả dồi dào phong phú. Như vậy, hoạt động truyền giáo mới có thể thực tế, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Do đó, chúng ta phải tiếp tục làm chứng về cuộc sống truyền giáo của mình trong một bầu khí hiệp thông, tham dự và đồng trách nhiệm. Cả tu sĩ lẫn giáo dân, cùng với nhau chúng ta là “Nhân Chứng của Đấng Cứu Chuộc, liên đới với sứ vụ trong một thế giới bị tổn thương”.

Sinay Lourdes Tovar

Thừa sai giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Phụ tỉnh Caracas

 Tịnh Trí Thiên (theo Scala News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới