Gia đình Thầy Gioakim Trần Văn Thà bên lĩnh cữu trước khi dập mạnh

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:20:19

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook