Edith Stein, một phụ nữ của đối thoại và hy vọng

Thứ Sáu, 10-08-2018 | 10:56:10

Thánh nhân được rửa tội vào ngày 1 tháng 1 năm 1922 để gia nhập Giáo hội Công giáo La Mã và muốn trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh đi Chân Đất nhưng đã bị các vị linh hướng ngăn cản. Thánh nhân đã kiên trì theo đuổi ơn gọi của mình và được gia nhập Tu viện Cát Minh đi Chân Đất ở Cologne vào ngày 14 tháng 10 năm 1934. Edith Stein lãnh nhận tu phục để chính thức trở thành thành viên của Dòng vào tháng 4 năm 1934. Edith Stein lúc ấy được nhận tu danh là ‘Teresia Benedicta a cruce’

Để đánh dấu dịp Lễ Thánh Nữ Têrêsa Benedicta Thánh Giá, chúng ta hãy nhớ lại những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về vị Thánh Bảo Trợ của Châu Âu, còn được biết đến với tên gọi là Edith Stein, tại buổi lễ tuyên Thánh cho Thánh nhân vào năm 1998. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ rằng “Thánh Nữ Têrêsa Benedicta đã dạy chúng ta rằng lòng yêu mến Đức Kitô trải qua đau khổ. Bất cứ ai thực sự yêu mến … đều chấp nhận sự hiệp thông trong đau khổ với người mình yêu”.

Edith Stein (12/10/1891 – 9/8/1942), là một triết gia người Do thái gốc Đức đã trở lại Đạo Công giáo và trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh đi Chân Đất sau khi đọc các tác phẩm của nhà cải cách của Dòng Cát Minh, Thánh Têrêsa Avila.

Thánh nhân được rửa tội vào ngày 1 tháng 1 năm 1922 để gia nhập Giáo hội Công giáo La Mã và muốn trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh đi Chân Đất nhưng đã bị các vị linh hướng ngăn cản. Thánh nhân đã kiên trì theo đuổi ơn gọi của mình và được gia nhập Tu viện Cát Minh đi Chân Đất ở Cologne vào ngày 14 tháng 10 năm 1934. Edith Stein lãnh nhận tu phục để chính thức trở thành thành viên của Dòng vào tháng 4 năm 1934. Edith Stein lúc ấy được nhận tu danh là ‘Teresia Benedicta a cruce’ (Têrêsa Benedicta Thánh Giá). Đối với Thánh nhân, Thánh giá của Đức Kitô chính là sự chỉ dẫn cho mọi hoạt động đời sống của mình và Thánh nhân cũng cảm thấy rằng những ai hiểu được Thánh Giá của Đức Kitô phải tự mình đón nhận điều này thay mặt mọi người.

Ngày 9 tháng 11 năm 1938, chủ nghĩa bài Do Thái của Đức quốc xã đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với toàn thể thế giới. Các ngôi Thánh đường Do Thái bị đốt phá, và người Do Thái bị khủng bố.

Vào ngày 7 tháng 8, vừa lúc sáng sớm, 987 người Do Thái đã bị trục xuất đến trại tập trung Auschwitz. Có lẽ vào ngày 9 tháng 8, Nữ tu Têrêsa Benedicta Thánh giá, chị gái Rosa, người cũng đã trở lại Đạo Công giáo và đang phục vụ tại Tu viện Echt, và nhiều người khác trong cùng cộng đoàn của Thánh nhân đã bị giết hại trong phòng hơi ngạt.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới