Đức Thượng Phụ Chaldean: "Giáo hội không thể ‘im lặng’ trước các cuộc bầu cử khi nó góp phần vào công ích chung"

Thứ Tư, 09-05-2018 | 11:46:02

Baghdad (Agenzia Fides) – Giáo hội không can thiệp trực tiếp vào lĩnh vực chính trị. Nhưng Giáo hội không thể im lặng khi can thiệp vào các vấn đề quan trọng và các trường hợp khẩn cấp đối với cuộc sống của người dân và đất nước. Điều này đã được đặc biêt nhấn mạnh bởi Đức Thượng Phụ Chaldean , Louis Raphael Sako, người đã phản ứng lại với những người mà trong những ngày gần đây đã cáo buộc ngài vì đã can thiệp không đúng cách đối với những vấn đề chính trị, trong bầu khí sôi nổi trước cuộc bầu cử lập pháp sắp tới vào ngày thứ Bảy 12 tháng 5. Trong một thông điệp được phát hành bởi các kênh chính thức của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng Phụ Sako đã tái khẳng định quyền của những người con trong Giáo hội trong việc can thiệp vào những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, thực hiện một vai trò tích cực nhằm “hỗ trợ sự gắn kết quốc gia, bảo vệ quyền và tự do của con người”, ủng hộ việc thiết lập một quy tắc pháp luật đích thực, và nguyên tắc công dân.

Trong những ngày gần đây, Đức Thượng Phụ Chaldean đã công khai tuyên bố rằng nhiều nhóm chính trị nhỏ được cổ võ bởi các nhà lãnh đạo và các chiến binh Kitô giáo tham gia trong cuộc bầu cử tiếp theo thực sự chịu ảnh hưởng bởi các nhóm chính trị người Kurd hoặc Shiite có ảnh hưởng hơn nhiều. Một số thành viên địa phương trong một danh sách bao gồm các Kitô hữu đã phản ứng tiêu cực với những tuyên bố của Đức Thượng Phụ, được xem như là một sự can thiệp quá mức của hàng giáo sĩ vào những vấn đề thế tục. Đức Thượng Phụ Sako, trong thông điệp của mình, chỉ ra rằng những lời chỉ trích như vậy đã tấn công sự nhạy cảm và sự bận tâm đến những vấn đề xã hội mà Giáo hội luôn thể hiện đối với đời sống cụ thể của dân tộc và quốc gia.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới