Đức Thánh Cha tiếp 100 linh mục giáo phận Créteil

Thứ Hai, 01-10-2018 | 18:15:07

Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 1-10-2018, dành cho gần 100 Linh Mục thuộc giáo phận Créteil ở mạn nam Paris bên Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị cổ võ ơn gọi bằng chính lòng nhiệt tông đồ.

 

Đức Thánh Cha tiếp 100 linh mục giáo phận Créteil

Các linh mục dưới sự hướng dẫn của Đức Giám Mục bản quyền và Hội đồng giáo phận về Roma hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ”trong chuyến hành hương này, anh em cũng trao đổi về việc đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi Linh Mục và đời sống thánh hiến. Anh em hãy nhớ rằng: ‘nơi nào có sức sống, lòng nhiệt thành và hăng say mang Chúa Kitô đến cho tha nhân, thì sẽ nảy sinh những ơn gọi chân thực’ (E.G. 107). Nhưng chính cách thức anh em sống sứ vụ cũng là điều giúp các bạn trẻ đón nhận tiếng gọi của Chúa làm linh mục hoặc theo đuổi đời sống thánh hiến. Vì thế, tôi nhắn nhủ anh em hãy nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Kitô và vun trồng mối liên hệ đặc biệt gắn bó với Chúa, qua kinh nguyện riêng, lắng nghe Lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ anh chị em”.

 Phát huy đời sống huynh đệ

Đức Thánh Cha cũng cổ võ các các linh mục phát huy đời sống huynh đệ với nhau và giữa các cộng đoàn liên hệ, để giá trị và vẻ đẹp của sứ vụ linh mục cũng như của đời sống thánh hiến được mọi người nhìn nhận như một việc phục vụ tình hiệp thông chân thực có tính chất truyền giáo!”

 Duyệt lại tổ chức giáo phận

 G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook