Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino

Thứ Bảy, 03-11-2018 | 21:45:10

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến những người quá cố, đồng thời hy vọng gặp gỡ Đấng ban sự sống cho chúng ta, và trong hành trình tiến về thiên quốc, chúng ta có những ngọn đèn chỉ đường là các Mối Phúc Thật.

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino (Vatican Media)

 Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu ngắn của Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều ngày 2-11 vừa qua, Lễ Các Linh Hồn, trong cuộc viếng thăm tại nghĩa trang Laurentino ở mạn nam Roma.

 Viếng mộ các thai nhi bị phá

 Khi đến nghĩa trang vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại khu an táng các trẻ em và cả những thai nhi bị phá. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân các em.

 Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh để cử hành thánh lễ cùng với ĐHY Giám quản Angelo De Donatis, Đức Cha Paolo Lojudice, Giams mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma, và  hàng chục Linh mục, trước sự hiện diện của khoảng 1 ngàn tín hữu.

 Tưởng nhớ quá khứ

 Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: ”Việc tưởng nhớ làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không lẻ loi, nhưng là một dân tộc, một dân tộc có lịch sử, có quá khứ, có cuộc sống. Chúng ta nhớ đến bao nhiêu người đã chia sẻ với chúng ta một hành trình, và họ đang ở đây… Hôm nay là ngày tưởng niệm, ký ức đưa chúng ta về căn cội, cội rễ của chúng ta, của dân tộc chúng ta”.

 Hướng về hy vọng

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: ”Ký ức cũng là hy vọng cuộc gặp gỡ và tình thương của Đấng đã ban sự sống cho chúng ta. Hy vọng trời mới đất mới, như bài đọc thứ 2 trong thánh lễ hôm nay nói đến, hy vọng một Jerusalem thiên quốc.. Và giữa tưởng niệm và hy vọng có chiều kích thứ ba là hiện tại, con đường chúng ta bước đi mỗi ngày, với sự trợ giúp của ngọn đèn sáng tốt lành là các Mối Phúc Thật”. Đức Thánh Chanói:

 Sống các Mối Phúc Thật

 “Đây là những ánh sáng giúp ta không trệch đường! Đó chính là các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Các Mối Phúc ấy: hiền lành, tinh thần thanh bần, công lý, lòng thương xót, tâm hồn thanh khiết.. chính là những ánh sáng soi dẫn để chúng ta khỏi lạc đường. Đó chính là hiện tại của chúng ta” (Rei 2-11-2018)

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino (Vatican Media)

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino (Vatican Media)

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino (Vatican Media)

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino (Vatican Media)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook