Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho chúng ta chính là đá tảng đời sống chúng ta”

Thứ Sáu, 28-10-2016 | 21:52:15

OSSROM135325_Articolo

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết nền tảng đời sống của người Kitô hữu đó chính là Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời.

Lấy cảm hứng từ trình thuật Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn ra 12 Tông đồ. Bài giảng của Đức Thánh Cha chia sẻ về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trong khi Chúa Giêsu là nền tảng của Giáo Hội và sẽ không có Giáo Hội nếu không có Ngài, chìa khóa đối với nền tảng này chính là Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta.

Nền tảng của Giáo Hội chính là Đức Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta trước mặt Chúa Cha

“Chúa Giêsu tiếp tục lên núi cầu nguyện và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa”. Và sau đó, đám đông dân chúng từ khắp nơi, các Tông đồ, những người đã được chữa lành, kể cả những người được chửa khỏi quỷ ô uế hành hạ cũng lũ lượt kéo theo Người. Vâng, tảng chính là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện. Ngài vẫn luôn cầu nguyện và Ngài sẽ tiếp tục bầu cử cho Giáo Hội. Nền tảng của Giáo Hội chính là Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện với Ngài, nhưng điều quan trọng đó là Ngài vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta”.

Sự che chở của chúng ta đó là Chúa Giêsu vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục mô tả cách thức Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho các môn đệ, trong Bữa Tiệc Ly hoặc trước khi thực hiện một phép lạ như khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha trước khi làm cho anh Lazarô trỗi dậy từ cõi chết.

“Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên Núi Cây Dầu, trên Thánh giá, Ngài cầu nguyện trước khi trưt hơi thở sau cùng: đời sống của Ngài chìm đắm trong đời sống cầu nguyện.

Và đây chính là một sự bảo đảm đối với mỗi người chúng ta, đây chính là nền tảng của chúng ta, đây cũng chính là đã tảng của chúng ta: Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho mỗi người chúng ta! Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho tôi! Và mỗi người trong chúng ta có thể nói điều này: Tôi xác tín một điều rằng Chúa Giêsu vẫn luôn bầu cử cho tôi; Ngài vẫn luôn nhắc đến tên tôi trước mặt Chúa Cha. Đây chính là nền tảng của Giáo Hội: Chúa Giêsu luôn bầu cử cho Giáo Hội”.

Một ví dụ khác về việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ – Đức Thánh Cha cho biết – trước cuộc Khổ Nạn khi Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng Ngài đã cầu nguyện cho ông để ông có thể chống chọi trước cơn cám dỗ của Satan hầu có thể giữ vững đức tin.

“Và điều mà Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô cũng chính là nói với anh chị em cũng như tôi và tất cả mọi người: ‘Ta cầu nguyện cho các con, Ta đang và sẽ luôn cầu nguyện cho các con’, và khi Ngài hiện diện nơi bàn thờ, Ngài vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta. Như khi Ngài cầu nguyện trên Thánh Giá. Và chính điều này khiến mỗi người chúng ta có cảm thức rằng mình luôn được che chở hộ phù. Tôi thuộc về cộng đoàn này, và đó là một cộng đoàn vững mạnh vì Chúa Giêsu chính là nền tảng của cộng đoàn ấy, Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho tôi, Ngài vẫn luôn bầu cử cho mọi người chúng ta. Ngày nay, mỗi chúng ta được mời gọi để cùng suy ngẫm về Giáo Hội, suy ngẫm về Mầu nhiệm cao cả này của Giáo Hội. Chúng ta cũng giống như một tòa nhà mà nền tảng chính là Chúa Giêsu – Đấng vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho tôi”.

Minh Tuệ

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới