Đức Thánh Cha đặt hoa tại đài tưởng niệm tự do Riga Lettoni

Thứ Hai, 24-09-2018 | 20:38:55

Đức Thánh Cha đặt hoa tại đài tưởng niệm tự do Riga Lettoni

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook