Đức Thánh cha bổ nhiệm một nữ tu làm Tổng thư ký Bộ Phát triển

Thứ Sáu, 27-08-2021 | 12:23:00

Hôm 26/8/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, làm Tổng thư ký tạm thời của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, thay thế linh mục Bruno Marie Duffé, người Pháp và linh mục Augusto Zampini, người Argentina, Đồng Tổng Thư ký của Bộ này. Cả hai linh mục này trở về giáo phận nguyên quán của mình.

 

Đức Thánh cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli làm Tổng thư ký tạm thời của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện | CNS photo/Vatican Media

 

Đức Thánh cha cũng qui định rằng việc điều khiển Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19, sẽ gồm có Đức Hồng y Tổng trưởng Peter Turkson, người Ghana, nữ tu Alessandra Smerilli, và cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Phó Tổng thư ký.

Trong thời gian qua, Đức Thánh cha đã yêu cầu thực hiện một cuộc thanh tra tại Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện, vì dường như có vấn đề. Ngài cử Đức Hồng y Cupich, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, thực hiện cuộc thanh tra.

Nữ tu Alessandra Smerilli năm nay 47 tuổi (1974) người Ý, đã đậu tiến sĩ kinh tế chính trị, tại đại học La Sapienza ở Roma và tiến sĩ kinh tế, tại trường Kinh tế thuộc Đại học East Anglia ở Norwich, Anh quốc. Ngày 21/3 năm nay, chị được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký của Bộ Phát triển, và nay làm Tổng thư ký lâm thời. Đây là lần đầu tiên một nữ tu được bổ vào nhiệm vụ này.

(Rei 26-8-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn:(vietnamese.rvasia.org)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook