Đức TGM Kurtz: “Món quà tự do tôn giáo có nguy cơ bị xem thường”

Thứ Tư, 13-02-2019 | 22:25:53

PHOENIX, Arizona – Mặc dù có sự nổi bật trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ, thế nhưng “món quà tự do tôn giáo có nguy cơ bị xem thường”, người đứng đầu Ủy ban Tự do tôn giáo của các Giám mục Hoa Kỳ phát biểu với các thành viên của các chuyên gia pháp lý và các nhà lập pháp tiểu bang Arizona.

Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz Địa phận Louisville, Kentucky.

“Trước hết, chúng ta đề cao và bảo vệ tự do tôn giáo bởi vì chúng ta tin rằng sự thật, chứ không phải quyền lực, làm nền tảng cho một nền chính trị đúng đắn”, Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz Địa phận Louisville, Kentucky, cho biết. Thứ hai, bởi vì xác quyết đức tin hoặc sự đòi buộc lương tâm của chúng ta mời gọi chúng ta truyền cảm hứng cho một nền văn hóa”.

“Và sau cùng, bởi vì tự do tôn giáo cho chúng ta không gian để phục vụ với sự tòan vẹn của đức tin và lương tâm”, Đức TGM Kurtz nói.  Đức TGM Kurtz đã bình luận trong bài giảng của mình trong sự kiện ‘Red Mass’ (Thánh Lễ Đỏ) hàng năm gần đây của Giáo phận Phoenix, được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa St. Mary. Thánh lễ được bảo trợ bởi Hiệp Hội St. Thomas More. Trong số những người tham dự có các thẩm phán, các luật sư, các viên chưởng lý chính phủ, các nhà lập pháp và các sinh viên luật.

Đức TGM Kurtz, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết việc giữ gìn và bảo vệ tự do tôn giáo được đan xen với đức tin Công giáo và lập trường của Giáo hội về vấn đề này. Đức TGM Kurtz lưu ý rằng kinh nghiệm của châu Mỹ đã đóng góp rất nhiều cho các cuộc thảo luận vào năm 1965 của Công đồng Vatican II, trong đó có ‘Dignitatis Humanae’, Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo.

Tài liệu nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền được tìm thấy nơi phẩm giá của mỗi người và không ai bị buộc phải hành động theo cách thức trái với niềm tin tín ngưỡng của chính mình.

“Con người có phẩm giá bởi vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và điều này đồng nghĩa với việc một phần họ có khả năng tìm kiếm sự thật về Thiên Chúa”, Đức TGM Kurtz nói. “Là một công dân Hoa Kỳ, theo trực giác, chúng ta hiểu được các cá nhân cần phải được tự do tìm kiếm chân lý”.

Đức TGM Kurtz cho biết rằng, “một nền chính trị tôn trọng tự do tôn giáo là một nền chính trị thừa nhận sự ưu việt của việc tìm kiếm sự thật vốn chính là cốt lõi của con người”.

“Qua một số thách thức của chúng ta đối với vấn đề tự do tôn giáo, tôi thiết nghĩ chúng ta nhận thấy rằng khi chúng ta mất đi sự tôn trọng này đối với việc tìm kiếm sự thật, nền chính trị của chúng ta suy đồi và trở thành việc tìm kiếm quyền lực cho mục đích áp đặt ý chí của một lên người khác”, Đức TGM Kurtz tiếp tục.

“Sự kiện ‘Thánh Lễ đỏ’ này đồng nghĩa với việc khuấy động lời mời gọi thực sự như là hai Thánh Tông đồ Anrê và Simon Phêrô”, Đức TGM Kurtz nói khi ám chỉ đến đoạn Tin Mừng mà Thánh Sử Mác-cô đã tường thuật lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đầu tiên của mình.

Sau Thánh lễ, Ron Johnson, giám đốc điều hành của Hội nghị Công giáo Arizona, đã phát biểu với tờ The Sun Sun, tờ báo của Giáo phận Phoenix: “Quả là một sự thúc đẩy đối với chúng ta để được khích lệ trong đức tin. Điều quan trọng đối với tất cả mọi người đó chính là có quyền tự do để bày tỏ đức tin của mình. Điều đó làm nên một nước Mỹ tốt đẹp hơn”.

“Sự kiện ‘Thánh Lễ đỏ’ hàng năm là lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần về sự khôn ngoan cũng như sự hướng dẫn cho các công chức của tiểu bang. Tên gọi này bắt nguồn từ các lễ phục màu đỏ của các giáo sĩ chủ tọa”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới