Đức TGM Dal Toso: ‘Sứ mạng truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên của Giáo hội’

Thứ Năm, 04-04-2019 | 20:19:06

“Tại sao Giáo hội lại phải truyền giáo? Sứ mạng truyền giáo hiện nay có ý nghĩa gì?”. “Nhiệm vụ truyền giáo phát xuất từ chính Chúa Giêsu, trước khi về trời – Đức Tổng Giám mục Dal Toso nhấn mạnh – Do đó, sứ mạng truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối đối với tất cả những người đã được rửa tội, bởi vì họ là một phần của Giáo hội. Sứ mạng truyền giáo mà Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô được mời gọi để hình thành trong thời gian và không gian, ở một địa điểm cụ thể, để đến với những con người cụ thể, những con người có thể nhìn thấy và sờ thấy được”.

33 thành viên thuộc Hội Truyền giáo Giáo Hoàng (PMS), đến từ 17 quốc gia nói tiếng Pháp của Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu, hiện đang có mặt tại Rome, là những khách mời tại Trung tâm Cổ võ Truyền giáo Quốc tế (CIAM), trong khóa đào tạo huấn luyện theo quan điểm của Tháng truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019. Được tổ chức bởi Ban thư ký quốc tế PMS và CIAM, khóa đào tạo diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 và được khai mạc bởi Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch Hội Truyền giáo Giáo Hoàng, với một báo cáo thần học rộng lớn về chủ đề “Sứ mạng Truyền giáo của Giáo hội và PMS”.

Hai câu hỏi được đặt ra khi bắt đầu bài phát biểu của mình: “Tại sao Giáo hội lại phải truyền giáo? Sứ mạng truyền giáo hiện nay có ý nghĩa gì?”. “Nhiệm vụ truyền giáo phát xuất từ chính Chúa Giêsu, trước khi về trời – Đức Tổng Giám mục Dal Toso nhấn mạnh – Do đó, sứ mạng truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối đối với tất cả những người đã được rửa tội, bởi vì họ là một phần của Giáo hội. Sứ mạng truyền giáo mà Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô được mời gọi để hình thành trong thời gian và không gian, ở một địa điểm cụ thể, để đến với những con người cụ thể, những con người có thể nhìn thấy và sờ thấy được”. “Đây chính là trọng tâm của nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là Hội Truyền giáo Giáo Hoàng”, Đức TGM Dal Toso nhấn mạnh.

Trong một phát biểu, bốn PMS tạo thành “một mạng lưới toàn cầu phục vụ Đức Thánh Cha để hỗ trợ sứ mạng truyền giáo và các Giáo hội non trẻ thông qua việc cầu nguyện và bác ái”. Trong một video gần đây “chính ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh rằng PMS có vai trò hết sức quan trọng, nhưng không được nhiều người biết đến”. “Đó cũng chính là kinh nghiệm cá nhân của tôi”, Đức TGM Dal Toso nhận xét. Tiếp tục bài phát biểu của mình, Đức TGM Dal Toso đã nhắc lại những mục đích cụ thể mà nhờ đó PMS được thành lập, các nhà sáng lập của họ, những tài liệu tham khảo về việc giảng dạy truyền giáo, giải thích cơ cấu và đặc sủng của họ.

Chủ tịch PMS sau đó đã nhấn mạnh năm lĩnh vực hoạt động của PMS ở cấp quốc gia: giữ cho tinh thần truyền giáo tồn tại thông qua việc cổ võ và đào tạo trong lĩnh vực truyền giáo; khuyến khích việc cầu nguyện; nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo; khuyến khích việc đóng góp đặc biệt cho Ngày Thế giới Truyền giáo; hợp tác với Agenzia Fides, cơ quan thông tấn của PMS.

Trong phần thứ hai của bài phát biểu của mình, Đức TGM Dal Toso tập trung vào một số nguyên tắc thần học vốn là nền tảng của hoạt động truyền giáo. Bắt đầu từ xác tín “Giáo hội là một Bí tích” và từ những hình ảnh khác nhau được cung cấp bởi Hiến Chế Tín Lý ‘Lumen Gentium’, Đức TGM Dal Toso tiếp tục nói về mối tương quan giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu, được hợp nhất bởi sứ mạng truyền giáo: “hai Giáo hội này tuy khác biệt nhưng không phải là những thực thể riêng biệt “, chẳng hạn như PMS, vốn lần lượt mang tính phổ quát và địa phương. Tầm nhận thức thần học thứ ba đã đề cập đến mối tương quan giữa đức tin và sứ mạng “ad gentes”. Cuối cùng là mối liên hệ giữa việc được rửa tội và được sai đi, vốn chính là chủ đề của Tháng Truyền giáo Ngoại thường sắp tới. “Đức Thánh Cha đã lựa chọn chủ đề này, vốn bao gồm các yếu tố thiết yếu cần được xem xét trong việc lập kế hoạch và thực hiện sáng kiến này – Đức TGM Dal Toso nói – Được Rửa tội và được Sai đi: Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được lãnh nhận sự sống thiêng liêng, nhờ đó chúng ta trở nên những tiên tri, tức là tiên báo về Mầu nhiệm của Chúa Kitô, được Người sai đi. Chúa Kitô, Đấng sai chúng ta ra đi, cũng chính là nội dung thiết yếu của sứ mạng truyền giáo: Giáo hội truyền đi thông điệp mà Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô, vốn cũng chính là Giáo hội”.

Trong phần kết luận bài phát biểu chia sẻ của mình, Đức Tổng Giám mục Dal Toso đã nhắc lại rằng “bởi vì Giáo hội tự bản chất là phải truyền giáo, do đó, truyền giáo cũng chính là bản chất của Giáo hội, bởi vì nó kéo dài qua việc cụ thể hóa kinh nghiệm của con người, hành động của Chúa Kitô, Đấng luôn hoạt động ngang qua những con người cụ thể. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu đã được rửa tội … đó là một câu hỏi về việc làm chứng cho Chúa Giêsu, để cho sự hiện diện của Ngài được tỏa sáng qua chúng ta, ngõ hầu khuôn mặt của Ngài có thể được tiết lộ và có thể trở nên dễ dàng tiếp cận đối với tất cả mọi người”.

Trong bài giảng Thánh lễ được cử hành vào cuối buổi sáng ngày 1 tháng 4, Chủ tịch PMS, chia sẻ về bài đọc phụng vụ trong ngày, đã nhấn mạnh, trong số những vấn đề khác, rằng “sứ mạng truyền giáo đối với Giáo hội không bao giờ có thể đồng nghĩa với việc khiến ai đó từ bỏ tôn giáo của họ để theo một tôn giáo khác: hay đúng hơn đó phải là lời đề nghị không bị ràng buộc cho những người khao khát đối với sự sống và sự vĩnh cửu của một hành trình của sự sống và sự vĩnh cửu nơi Chúa Kitô. Chúa Kitô đã không dừng lại ở thực tế rằng quan chức không phải là người Do Thái, nhưng dù sao quan chức ấy cũng giúp Ngài. PMS của chúng ta trợ giúp cho công việc của Giáo hội vốn mong muốn mang đến cho tất cả mọi người sự chữa lành mà Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, có thể mang lại”.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới