Đức Phanxicô: ‘Việc tôn trọng thế giới bắt đầu từ việc tôn trọng thân xác con người’

Thứ Tư, 27-06-2018 | 00:11:02

ĐTC Phanxicô đã phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Hội Đồng Giáo Hoàng về Sự Sống hôm thứ Hai 25/6, tập trung vào những lưu ý của Ngài về chủ đề của hội thảo diễn ra trong hai ngày: định vị sự sống con người trong bối cảnh rộng lớn hơn của thế giới toàn cầu hoá.

Hội Đồng Giáo hoàng về Sự sống đã tổ chức một hội thảo kéo dài hai ngày từ ngày 25-26 tháng Sáu. ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ với các tham dự viêm tham dự hội thảo hôm thứ hai 25/6 và đồng thời chia sẻ những suy nghĩ của mình với họ về chủ đề: Sự bắt đầu bình đẳng. Nhưng sau đó? Một trách nhiệm toàn cầu”.

Khoa học phục vụ cuộc sống

ĐTC Phanxicô bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng “sinh thái học nhân văn” cần phải được khuyến khích để xem xét “giá trị về luân lý và tinh thần đối với sự sống con người trong tất cả mọi giai đoạn của nó”. Các nghiên cứu khoa học về con người là vô cùng quan trọng, nhưng cần phải được phối hợp trong việc hiểu rõ hơn về nguồn gốc của con người. Sự sống con người “xuất hiện trên bối cảnh thế giới với sự kỳ diệu về ngôn từ và suy nghĩ, về tình cảm và tinh thần”, ĐTC Phanxicô nói.

Làm việc cho sự chết

Khi những đứa trẻ tiếp xúc với tình trạng khốn khổ và chiến tranh; khi người già bị bỏ rơi— “thay vào đó chúng ta thực hiện ‘công việc nhơ nhuốc’ của sự chết”, ĐTC Phanxicô tiếp tục. Các Kitô hữu phải trở nên mạnh mẽ trong cảm hứng của mình và tự cam kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết để nỗ lực làm việc chống lại những công việc được duy trì bởi tội lỗi như vậy, ĐTC Phanxicô nói.

Phẩm giá của con người

Đạo đức sinh học không được xác định giá trị của một người bắt đầu từ bệnh tật. Nó phải bắt đầu bằng “sự xác tín sâu sắc về phẩm giá không thể thay đổi của con người, cũng giống như Thiên Chúa đã yêu thương mỗi người” qua mọi giai đoạn và trong mọi điều kiện của cuộc sống, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Tầm nhìn toàn diện

Một tầm nhìn toàn diện cần phải đặt con người trong bối cảnh của những sự kết nối cũng như những khác biệt mà chúng ta đang sống, bắt đầu với thể xác con người. “Đó chính là thông qua thể xác của chúng ta khi con người được đặt trong mối tương quan với môi trường và các sinh vật khác”, ĐTC Phanxicô cho biết, trích dẫn Thông điệp Laudato Si’. Những người nhận thức được thế giới như là món quà của Thiên Chúa trước hết đã chấp nhận thân thể họ như là quà tặng từ Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô nói.

Đạo đức Sinh học toàn cầu

Việc dựa vào các quy định hoàn toàn hợp pháp hoặc sự hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đạo đức sinh học sẽ không bao giờ bảo đảm phẩm giá của con người. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ “sự hỗ trợ đầy đủ của một sự gần gũi có tính trách nhiệm của con người”, ĐTC Phanxicô nói.

Đích đến cuối cùng của cuộc đời

Một nền văn hóa sự sống luôn hướng về đích đến cuối cùng của cuộc đời, ĐTC Phanxicô kết luận. Sự khôn ngoan của Kitô hữu phải đóng góp một cách nhiệt tình vào ý nghĩ rằng “nhân loại đã được an bài để thông phần vào sự sống của Thiên Chúa” sau cái chết, nơi mà chúng ta sẽ ở trong sự kính sợ bất diệt trước tất cả những điều “hữu hình” và “vô hình”, ẩn chứa nơi cung lòng của Đấng Tạo Hóa”.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới