Đức Phanxicô: "trao ban cuộc sống” là một phạm trù mới của các vụ án tuyên chân phước và tuyên hiển thánh

Thứ Năm, 13-07-2017 | 00:58:06

Trao ban cuộc sống là một phạm trù mới trong tiến trình tuyên chân phước và tuyên hiển thánh, khác với các phạm trù tử đạo và nhân đức anh hùng. Đây là điều Đức Giáo hoàng Phanxicô vừa thiết định trong một Motu Proprio (tự sắc) đặc biệt về việc trao ban cuộc sống với tựa đề “Maiorem hac dilectionem“, được công bố hôm nay.

Với Motu Proprio vừa được ban hành, trao ban cuộc sống là “con đường mới” để tiến hành các án tuyên chân phước và tuyên hiển thánh, ngoài con đường tử đạo và con đường nhân đức anh hùng.

Mặc dù có một số yếu tố làm cho con đường mới này trông giống như con đường tử đạo hơn là con đường các nhân đức anh hùng, nhưng đây là một con đường mới, đề cao chứng từ Kitô giáo. Cho đến nay chưa có một trình tự thủ tục cụ thể để tiến hành các án tuyên chân phước và tuyên hiển thánh cho các trường hợp này, vì các trường hợp này không phù hợp hoàn toàn với con đường tử đạo và cũng chẳng phù hợp với tiến trình tuyên thánh vì các nhân đức anh hùng.

Việc trao ban cuộc sống là sự tự hiến anh hùng, bao gồm cả cái chết, nhưng vẫn có phần khác với con đường tử đạo, vì không có những sự bắt bớ hay những cuộc bách hại muốn áp đặt một chọn lựa chống lại Chúa Kitô. Đồng thời, con đường này cũng rất giống với con đường các nhân đức anh hùng, bởi vì sự trao ban cuộc sống thực sự là hành động anh hùng của đức ái theo gương Chúa Kitô, nhưng nó có phần khác vì nó không phải là sự biểu hiện của một cuộc thao luyện kéo dài các nhân đức đến mức độ anh hùng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một sự thực hiện bình thường của đời sống Kitô hữu, cho thấy quyết định tự do và tự nguyện hiến dâng cuộc sống trong hành động cao thượng của lòng mến Kitô giáo theo gương Chúa Kitô hiến mình cho Thiên Chúa Cha trên thánh giá vì phần rỗi thế gian, là điều có thể thực hiện và có thể hiểu được.

“Những Kitô hữu này đi theo bước chân và giáo huấn của Chúa chúng ta, Đức Giêsu, bằng cách trao ban chính cuộc sống của mình cho người khác khi kiên trì cho đến chết trong tiến trình trao ban đó, xứng đáng được đặc biệt quý mến và tôn trọng” –  Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích như thế khi giới thiệu con đường mới cho tiến trình tuyên chân phước và tuyên hiển thánh.

“Rõ ràng sự anh hùng trao ban chính cuộc sống của mình, được truyền cảm hứng và được bền vững bởi đức ái – ngài tiếp tục – diễn tả sự bắt chước chân thực, đầy đủ và sáng ngời gương mẫu của chính Chúa Kitô, và do đó, đáng được hưởng sự tôn kính mà cộng đoàn tín hữu thường dành cho những người tự nguyện chấp nhận tử đạo bằng cách đổ máu, hoặc những người thực hiện các nhân đức Kitô giáo ở một mức độ anh hùng”.

Theo L’Osservatore Romano số ra hôm nay, nếu phải trình bày một thứ hạng các con đường pháp lý để xác nhận sự thánh thiện có thể tuyên thánh, chúng ta có thể kết luận rằng đứng đầu là con đường tử đạo, thứ hai là con đường các nhân đức anh hùng, thứ ba là con đường của hành động anh hùng trao ban cuộc sống đến độ bao hàm cả cái chết.

Minh Tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới