Đức Maria - Mẹ hằng cứu giúp các gia đình

Thứ Ba, 27-06-2017 | 12:53:30

Thiên Chúa là Đấng hằng cứu giúp dân của Người. Ngài cứu dân ra khỏi Ai cập khi dân lầm than khốn khó nguy kịch. Thiên Chúa đã nhìn thấy, đã nghe và đã biết với lòng chạnh thương đoàn dân của Chúa. 

Tam nhat II Thai haLúc 19 giờ hôm qua, thứ Hai, ngày 26/06, Cộng đoàn DCCT Thái hà cùng với bà con giáo dân Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đã cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khung cảnh thánh thiêng của tam nhật mừng 150 năm Mẹ Hằng Cứu Giúp được rao truyền trên khắp thế giới bởi tu sĩ DCCT. Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó Bề Trên Tu Viện DCCT Thái hà chủ tế Thánh lễ và cha Giuse Đỗ Đình Tư chia sẻ Lời Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng nhân loại từ gia đình, Đức Giêsu sinh ra trong gia đình để cứu nhân loại, Đức Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế trong gia đình. Con người được cứu độ để ở trong gia đình Thiên Chúa, Cha Giuse Đình Tư chia sẻ. Thiên Chúa hành động và thực hiện chương trình cứu độ trong gia đình.

Cha Giuse Đình Tư mô tả gia đình trong thế giới hôm nay phải đối diện muôn vàn mọi thách đố. Đã có những gia đình không thể vượt qua được, nhưng cũng có những gia đình kiên gan vững bước trên mọi nẻo khốn khó nhân gian. Ngài cho thấy bí quyết mà các gia đình đã thành công chính là Thiên Chúa được chào đón trong gia đình ấy, mọi người có Chúa. Họ cử hành các giờ kinh trong gia đình. Họ mời Chúa đến chia sẻ mọi khốn khó trong gia đình. Họ cư xử với nhau với tình yêu như Chúa yêu họ.

Gia đình ấy không hết những khốn khó nhưng gia đình ấy cũng không bao giờ hết tình yêu của Thiên Chúa và tình thương mọi người luôn dành cho nhau. Mẹ muốn cứu giúp các gia đình trong nhân loại hôm nay. Ai chạy đến với Mẹ chắc chắn nhận được sự cứu giúp.

An Tự Tâm

***

Ngày thứ I trong Tam nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái hà –  Đaminh Nguyễn Đức Thông C.Ss.R

Ngày thứ hai trong Tam nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái hà – Cha Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R

 
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới