Đức Maria đi thăm viếng các gia đình

Thứ Ba, 27-06-2017 | 10:15:13

“Đức Maria thăm viếng các gia đình, Mẹ đã mang Chúa và Tin mừng đến cho cho những gia đình đón rước Mẹ.” Đây là ý tưởng chính mà cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh đã chia sẻ trong bài giảng Lễ Thánh Gioan Tẩy giả và cũng là ngày đầu tiên trong tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

24-06-2017 Tam Nhat I (12)Thiên Chúa đã viếng thăm gia đình ông bà Dacaria và ban cho ông bà mối phúc có đứa con là Gioan khi ông bà đã ở tuổi già nua. Mẹ Maria theo lời mời gọi của Chúa cũng đã tiếp tục đến viếng thăm gia đình và mang phúc bình an cho ông bà và đứa con trong bụng.

Ngày hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục đến viếng thăm gia đình chúng ta nếu chúng ta biết đón rước Mẹ về gia đình. Theo truyền thống, các gia đình công giáo thường có thói quen đón rước linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà mình. Thói quen đó diễn tả tâm hồn khao khát được sống cùng Mẹ.

Năm nay Giáo hội Công giáo Việt nam chú tâm đến việc chuẩn bị cho những bạn trẻ sắp bước vào sống hôn nhân gia đình. Chính vì vậy các gia đình trẻ cần đến sự đồng hành của Đức Maria. Có Mẹ Maria thì gia đình không những đảm bảo đức tin mà còn giữ vững được hạnh phúc.

24-06-2017 Tam Nhat I (16)Việc tổ chức tam nhật thánh trước ngày đại lễ kính Đức Mẹ được diễn ra hàng năm tại các giáo xứ mà các cha Dòng Chúa Cứu Thế đang phụ trách. Năm nay tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn còn diễn ra các hoạt động gặp mặt của các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khu vực miền nam.

Ngày đầu của tam nhật thánh trùng vào ngày Thứ Bảy, ngày mà những người con yêu mến Mẹ vẫn thường đến tham dự các giờ Hành hương và Thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong lời mở đầu của Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã nhắc lại sứ mạng của Dòng trong việc cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài cũng kêu gọi giáo dân cùng với Nhà Dòng thực hiện sứ mạng “hãy làm cho thế giới biết Mẹ.”

D.T.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới