Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân về Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đi Cao Bằng – Lạng Sơn

Chúa Nhật, 13-03-2016 | 06:50:59

Vào lúc 18 giờ chiều thứ Bảy 12/3/2016 (giờ Việt Nam, tức là 12 giờ trưa giờ Rôma), Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc Đức Thánh Cha thuyên chuyển và bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam, như sau:

1. Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay đang là Giám mục chánh tòa Giáo phận Cao Bằng – Lạng Sơn, làm Giám mục chánh tòa Giáo phận Đà Nẵng.

2. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, hiện nay đang là Giám mục chánh tòa Giáo phận Đà Nẵng, làm Giám mục chánh tòa Giáo phận Cao Bằng – Lạng Sơn.

Thiện Tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới