Đức ái là nguồn sống_Sống là Yêu

Thứ Bảy, 04-09-2021 | 18:46:15

ĐỨC ÁI LÀ NGUỒN SỐNG

Nguyên tác của Léopold Bertsche

 

 

Lời tựa

Quyển sách này không là một “Thảo luận” về tình yêu Chúa mà chỉ là một tuyển tập nhỏ những “Viên ngọc tình yêu”. Nó được trao tặng bạn để giúp và hoàn thiện cuộc sống bác ái của bạn.

Trong những trang sách này, từ Tình yêu hay Bác Ái không chỉ điều gì khác hơn là Đức Mến đối thần.

Những ý tưởng trong tập sách này được đánh số riêng biệt nhau, cách nhau bằng một hoa thị để kêu mời bạn kéo dài việc suy nguyện về mỗi ý tưởng ấy. Các bạn sẽ hiểu biết sâu xa hơn và mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên cũng nên đặt mỗi viên ngọc ấy trong chương tổng quát để tìm thấy sức mạnh đầy đặn của nó.

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Tình yêu cá vị nối kết Chúa Cha và Chúa Con đoái thương nhen lửa mến trong tâm hồn tất cả những ai đọc tập sách nhỏ bé này.

                                                                                      Tác giả.

 

 

 

Sống là Yêu – Nhưng là Yêu mến Thiên Chúa

Bằng chứng Thánh Kinh

 

1- “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết khả năng ngươi”. (Đệ nhị luật 6,5)

2- “Ta yêu thương những kẻ yêu thương Ta”. (Thánh vịnh 8,17)

3- “Ta dẫn dắt chúng bằng những mối dây êm đềm, với những mối dây tình yêu”. (Tiên tri Hôsê 11,4)

4- “Ai thương cha mẹ… hơn Ta. Người ấy không xứng đáng với Ta”. (Mt 10,27)

5- Ngài đã yêu thương những người thuộc về Ngài. Ngài đã yêu họ đến tận cùng. (Ga 13,1)

6- “Ai giữ giới răn của Thầy, đó là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu thương Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy cũng yêu thương người ấy và sẽ tự tỏ mình cho người ấy”. (Ga 14,21)

7- “Vì tội ác càng ngày càng gia tăng, tình yêu sẽ nguội đi trong nhiều tâm hồn”. (Mt 24,12)

8- “ Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. (Ga 15,9)

9- Tình yêu Chúa được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta.(Rm 5,5)

10- Với những ai yêu mến Chúa, Thiên Chúa cộng tác trong mọi sự để mưu cầu thiện ích. (Rm 8,28)

11- “Đúng thế, tôi chắc rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay quyền thần, dù hiện tại hay tương lai, dù vũ lực, dù cao xa hay sâu thẳm, dù một tạo vật nào khác đi nữa, cũng không thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa, được tỏ bày trong Đức Giêsu Kytô, Chúa chúng ta”. (Rm 8,38)

12- “Khi tôi nói được tiếng nói của loài người và các thiên thần, nếu tôi không có lòng mến, tôi chỉ là tiếng đồng rền vang, hay tiếng kiểng ồn ào mà thôi. Khi tôi được ơn nói tiên tri và thấu hiểu mọi mầu nhiệm và tất cả  các thứ hiểu biết trên đời. Khi tôi được đức tin sung mãn, một đức tin chuyển núi dời non, nếu tôi không có lòng mến, tôi cũng chỉ là không. Nếu tôi phân phát tất cả gia sản tôi cho người nghèo, khi tôi liều thân cho lửa đốt, nếu tôi không có lòng mến, những việc đó không làm ích gì cho tôi.” (1Cr 13,1-3)

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc

Nguồn: (giaophanmytho.net)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới