Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Thứ Hai, 24-12-2018 | 03:06:45

Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn tổ chức đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “NÀY CON ĐÂY, CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI” (Hr 10, 9)

Trong đêm Hoan Ca hôn nay của Gia Đình Dự Tập có sự hiện diện của Cha Tiến Lộc nguyên giám đốc Dự Tập CSsR, Cha Vincent Phạm Cao Quý, Giám học Học Viên Thánh Anphongsô, Cha Giuse Bá Văn Đạt cùng anh em Đệ Tử CSsR Sài Gòn, Cha Lê Thanh Thiện Đạt, quý Soeur Dòng Lasan, Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa… cùng quý ân nhân, thân nhân và thân hữu của gia đình Dự tập…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook