ĐTC Phanxicô: Ý cầu nguyện tháng 4/2019 "Các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh"

Thứ Năm, 04-04-2019 | 22:47:05

Ý cầu nguyện tháng 4/2019 của ĐTC Phanxicô: Các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh

Chiến tranh làm tan vỡ rất nhiều cuộc đời!

Sự hiện diện của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế trong những vùng bị chiến tranh tàn phá là dấu chỉ của niềm hy vọng. Họ là những con người khôn ngoan, can đảm và tốt bụng. Họ bước theo ơn gọi phục vụ trong những điều kiện hết sức nguy hiểm. Trẻ em (những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất bởi chiến tranh), người già cả, người bị thương sẽ ra sao, nếu không có sự hiến mình của những chuyên gia y tế này?

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên cứu trợ nhân đạo trong những vùng bị chiến tranh tàn phá. Họ đang liều cuộc đời mình để cứu lấy những cuộc đời khác.

Vatican News

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook