ĐTC Phanxicô ở Ai Cập: Một lời nói “không” mạnh mẽ và rõ ràng đối với bạo lực tôn giáo.

Chúa Nhật, 30-04-2017 | 00:40:57

Trong hai bài phát biểu quan trọng vào thứ 6 ngày 28 tháng 4 tại Cairo, ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của ngài đến Ai Cập, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi chống lại “tất cả các hình thức bạo lực, trả thù và hận thù đã diễn ra nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh Thiên Chúa.”

 “Chúng tôi kiên quyết tố cáo những vi phạm chống lại phẩm giá con người, chống lại nhân quyền, đưa ra ánh sáng những toan tính biện minh cho mọi hình thức thù địch nhân danh tôn giáo và lên án họ như những ngẫu tượng giả mạo Thiên Chúa: Tên Ngài là Thánh, Ngài là Thiên Chúa của hòa bình, Thiên Chúa salam.”

Đây là những lời lẽ mạnh mẽ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phát biểu vào thứ 6 ngày 28 háng 4 tại Cairo trong Hội nghị quốc tế vì hòa bình được trường Đại học Al-Azhar, một tổ chức hàng đầu của Hồi giáo Sunni, tổ chức.

Trước bầu khí đại kết và liên tôn, với nhiều đại diện Hồi giáo cho thấy ảnh hưởng của Al-Azhar ở Sunnism, Đức Thánh Cha chào mừng Ai Cập “một vùng đất của nền văn minh, một vùng đất của giao ước.”

“Lựa chọn duy nhất cho nền văn minh của cuộc gặp gỡ là sự tàn bạo của cuộc đối đầu” 

Nhắc lại những di sản của nền văn minh Ai Cập, ngài kêu gọi cho một nền “giáo dục toàn diện cho các thế hệ trẻ” và việc đào tạo tương xứng với “bản chất của con người là một nhân vị cởi mở và có liên đới.”

Một nền giáo dục, ngài giải thích, mở ra sự khôn ngoan “học từ quá khứ, chứ không chỉ biết được cái ác từ cái ái, chỉ biết được bạo lực từ bạo lực trong một vòng xoáy mà cuối cùng kết thúc bằng sự giam cầm.”

“Giáo dục hướng tới sự cởi mở tôn trọng và tới cuộc đối thoại chân thành bằng cách nhìn nhận các quyền và tự do cơ bản, đặc biệt là tự do tôn giáo, sẽ tạo nên một con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, và để trở nên những người xây dựng nền văn minh”, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh như thế trước khi cảnh báo: “sự lựa chọn duy nhất cho nền văn minh của cuộc gặp gỡ là sự tàn bạo của cuộc đối đầu.”

Nhắc lại rằng tại núi Sinai (Ai Cập hôm nay) nơi Thiên Chúa lập giao ước với con người, ĐTC nhấn mạnh rằng: “Ở trung tâm của mười điều răn vẫn vang vọng điều răn ‘ngươi chớ giết người’ gửi tới cho mọi người, mọi dân tộc ở mọi thời đại. “

“Đặc biệt là bây giờ, chính các tôn giáo được kêu gọi để thực hiện yêu cầu này”, ngài nhấn mạnh và nhắc lại một lần nữa rằng: “Nó là điều cần thiết để loại trừ tất cả mọi sự tuyệt đối biện minh cho hình thức bạo lực.”

“Bạo lực là sự phủ định của mọi tôn giáo đích thực.” ngài đã giải thích như vậy, đặc biệt, được cổ vũ bởi khán giả áp đảo Hồi giáo,  ngài nhấn mạnh rằng: “Với tư cách là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được mời gọi tẩy chay bạo lực dưới vỏ bọc thánh thiêng. Điều đó chỉ làm tâng bốc những ích kỷ ngăn cản sự mở ra địch thực tới Đấng Tuyệt Đối.”

Jos. Vũ Văn Được C.Ss.R. Chuyển ngữ 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới