ĐTC Phanxicô: ‘Đối thoại liên tôn được xây dựng dựa trên tinh thần cởi mở chứ không phải tính nguyên hợp'

Chúa Nhật, 24-06-2018 | 21:55:00

Phát biểu với các thành viên của Hiệp hội “Emouna Fraternité Alumni”, ĐTC Phanxicô khuyến khích những nỗ lực của Hiệp hội thay mặt cho vấn đề đối thoại liên tôn, đồng thời nhắn nhủ họ thể hiện tinh thần liên đới mở ra với những sự khác biệt, mà không cần đến tính nguyên hợp.

Hôm thứ Bảy 23/6, ĐTC Phanxicô đã phát biểu với một hiệp hội tôn giáo của Pháp nhằm khuyến khích việc đối thoại giữa những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau và đồng thời thúc đẩy hòa bình và sự thánh thiêng của sự sống con người.

ĐTC Phanxicô đã phát biểu với phái đoàn của Hiệp hội “Emouna Fraternité Alumni”, vốn tìm cách tăng cường mối dây liên kết liên đới giữa các tôn giáo khác nhau.

Sự cởi mở tôn giáo thúc đẩy hòa bình

ĐTC Phanxicô cho biết Hiệp hội này có thể chứng minh rằng hoàn toàn có thể “thể hiện một chủ nghĩa đa nguyên lành mạnh, tôn trọng sự khác biệt và giá trị của mỗi người”.

“Anh chị em cũng cung cấp những lời chứng, với tinh thần cởi mở, về khả năng của các tôn giáo trong việc tham gia vào cuộc tranh luận công khai trong một xã hội thế tục”.

ĐTC Phanxicô cho biết rằng “mối dây liên kết” của họ cho thấy “việc đối thoại giữa các thành viên của các tôn giáo khác nhau là một điều kiện cần thiết cho việc đóng góp cho hòa bình trên thế giới”.

Ba thái độ cần thiết, ĐTC Phanxicô nói, để khuyến khích việc đối thoại, đó là: “nghĩa vụ tôn trọng bản sắc riêng của người khác, can đảm chấp nhận sự khác biệt, và sự chân thành đối với những mục đích”.

Sự khác biệt nuôi dưỡng tinh thần liên đới

ĐTC Phanxicô cho biết rằng tinh thần liên đới phải được thể hiện bằng một “thái độ cởi mở đối với những người khác” chứ không bao giờ bằng “sự nguyên hợp hòa giải”.

“Ngược lại, tinh thần liên đới luôn tìm kiếm và chân thành để trở nên phong phú thêm bởi sự khác biệt, với mong muốn hiểu biết rõ hơn và tôn trọng họ, bởi vì mỗi người đều sống trong sự hoàn hảo của tất cả mọi người”.

ĐTC Phanxicô cho biết công việc của Hiệp hội Emouna cho thấy rằng “tôn giáo không phải là một phần của vấn đề nhưng là một phần của giải pháp”.

Những thân cây được bắt rễ sâu

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi những người thúc đẩy đối thoại liên tôn “trở thành những thân cây được bắt rễ sâu, bám chắc vào vào mảnh đất lịch sử và truyền thống của anh chị em”.

“Tôi khuyến khích tất cả anh chị em xây dựng một nền văn hóa của sự gặp gỡ và đối thoại, thúc đẩy hòa bình, và bảo vệ – với sự dịu dàng và tôn trọng – sự thánh thiêng của sự sống con người chống lại tất cả những hình thức bạo lực về thể chất, xã hội, giáo dục hoặc tâm lý”.

Hãy cùng cầu nguyện cho nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và nguyện xin Thiên Chúa “giúp anh chị em được cùng bước đi bên nhau như huynh đệ trên con đường của sự gặp gỡ, đối thoại và hòa hợp với tinh thần hợp tác và hữu nghị”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới