Dòng Don Bosco thành lập Phụ tỉnh Don Bosco Miền Bắc Việt Nam.

Thứ Bảy, 13-07-2019 | 19:16:38

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VÀ PHÊ CHUẨN TỪ TRUNG ƯƠNG: Dòng Don Bosco thành lập Phụ tỉnh Don Bosco Miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính tại Giáo xứ Vạn Phúc – Thường Tín, Hà Nội.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook