Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm đợt 2017

Thứ Ba, 07-11-2017 | 21:06:50

Nhà tĩnh tâm Foyers Cao Thái, Thánh lễ khai mạc tĩnh tâm đợt I được cử hành vào lúc 10g30, ngày 07/11/2017, do Đức cha Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cha Bề trên Giám tỉnh và cha Bề trên Nhà Huế, cùng gần 100 linh mục đồng tế.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi anh em tu sĩ nhìn vào đời sống nội tâm mình. Xét trên bình diện đời sống nội tâm, cuộc đời là chuỗi ngày được đan kết bởi lời kêu gọi của Chúa. Nhưng thực tế đời sống chúng ra bị đảo lộn, mối bận tâm của mỗi người thay vì lời mời gọi của Chúa thì lại là biết bao công việc.

Đức cha Giuse chia sẻ, dụ ngôn ông chủ mở tiệc mừng mời khách đến, nhưng người thì đi xem bò, người xem nhà, người lấy vợ. Họ từ khước tiệc mừng, ông chủ sai đầy tớ đi khắp ngả đường mời mọi người vào cho đầy nhà. Ông tuyên bố không một ai đã được mời sẽ dự tiệc của ông. Từ dụ ngôn, Đức cha cho thấy mối bận tâm của mỗi người bị đảo lộn. Các giá trị bị xáo trộn, đối với người tu, người loan báo Tin mừng, có nhiều khi thay vì Tin mừng và việc loan báo Tin mừng, thay vì chính đời sống theo chức vụ linh mục, thay vì đời sống cộng đoàn tu trì và mục vụ tông đồ, chúng ta ưu tiên những điều khác, ưu tiên các công việc cá nhân.

Đức cha Giuse chia sẻ, Chúa Thánh Thần là vị hướng dẫn tĩnh tâm, là vị giảng phòng chân chính đích thực của kỳ tĩnh tâm này. Chúng ta xin Ngài đến hướng dẫn mỗi người theo đúng trật tự mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới