DOCAT, 57-58: Tự do và bình đẳng

Thứ Năm, 11-08-2016 | 06:00:58

“Các bạn sẽ biết sự thật,

và sự thật sẽ làm cho các bạn được tự do.”

Ga 8,32

  1. Con người có tự do đến mức độ nào?

Con người có tự do nhưng sự tự do của con người có một mục đích. Suy cho cùng, con người có tự do để có thể làm những điều thực sự tốt đẹp với sự hiểu biết và ý chí tự do của mình. Theo đó, sự tự do phải tuân theo luật tự nhiên và trật tự đã được thiết lập trong công trình sáng tạo (tức là ý định của Thiên Chúa khi sáng tạo thế giới). Nhờ lương tâm, chúng ta có thể nhận ra chân lý về điều lành và điều dữ. Lương tâm giống như tiếng nói của chân lý nằm trong bản tính con người, một luật tự nhiên được khắc ghi trong trái tim của mọi người (Rm 2,15). Bằng lý trí, lương tâm biết đến những giá trị tốt đẹp không thay đổi qua mọi thời đại. Chẳng hạn, lừa gạt, trộm cắp, giết người không bao giờ được coi là những điều tốt lành. Tuy nhiên, lương tâm có thể mắc phải sai lầm. Sư tự do của con người không luôn luôn hướng về những điều thực sự tốt đẹp nhưng do ích kỷ, con người thường tìm kiếm những điều chỉ trông có vẻ là tốt lành mà thôi. Vì thế, chúng ta phải luốn luôn rèn luyện lương tâm và để cho mình được hướng dẫn về những giá trị thực sự. Để có thể đạt tới những điều thực sự tốt đẹp, sự tự do của con người cũng cần đến sự giải phóng của Đức Kitô.

“Không có sự tự do nào lớn hơn là để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không tìm cách vạch kế hoạch và kiểm soát mọi sự từng chi tiết, trái lại để cho Người soi sáng, hướng dẫn và điều khiển chúng ta, dẫn đưa chúng ta đi đâu tuỳ theo ý Người.”

Đức Phanxicô, EG 280

  1. Giữa con người với nhau, có tồn tại những khác biệt căn bản nào không?

Không. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Người, do đó, tất cả mọi người đều được ban cho cùng một phẩm giá bất khả nhượng, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hay màu da. Vì thế, cần phải xóa bỏ sự bất bình đằng giữa những người thuộc những giới tính hoặc dân tộc khác nhau, để có thể đảm bảo cho sự phát triển cá nhân, cơ hội bình đằng và phẩm giá của tất cả mọi người được tôn trọng.

“Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn”

(GEORGE ORWELL, Animal Farm – Trại Súc vật)

P.B. chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới