DOCAT, 319: Tôi có thể tham gia vào một đảng chính trị kể cả quan điểm của đảng đó không phải lúc nào cũng trùng hợp với quan điểm của học thuyết Kitô giáo không?

Thứ Sáu, 12-08-2016 | 13:23:46

Docat 319-2

Tags: , , , , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới