DOCAT 269. "Thiên Chúa" ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái này?

Thứ Hai, 29-08-2016 | 16:33:59

Docat 269

Tags: , , , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới