DOCAT 262. Có phải thế hệ hiện nay đang lấy đi những điều kiện cần cho sự sống của các thế hệ tương lai hay không?

Thứ Bảy, 20-08-2016 | 23:32:31

DOCAT 262  Để lại cho thế hệ tương lai

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới