Dịch vụ lưu động của các Tu sĩ Scalabrini tại biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ: "Vẫn còn quá nhiều phụ nữ đang phải chịu đựng đau khổ trên thế giới"

Thứ Bảy, 09-03-2019 | 21:46:04

“Có rất nhiều nơi trên thế giới nơi mà phụ nữ bị buộc phải chạy trốn do sự phân biệt đối xử không ngừng diễn ra – Nữ tu Neusa cho biết thêm – Vẫn còn quá nhiều những khu vực như vậy và hiện vẫn còn có quá nhiều phụ nữ đang phải chịu đựng đau khổ. Cam kết của chúng tôi trước hết đó chính là liên kết với họ, bởi vì họ chính là một phần cơ bản của sự phát triển của một cộng đồng”. 

Tijuana (Agenzia Fides) – Cùng hòa chung với Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8 tháng 3, Hội Dòng Các Nữ tu Truyền giáo San Carlo Borromeo (Scalabrinians) đã phát động một sáng kiến tông đồ mới: “Dịch vụ lưu động” được thiết lập với sự tái tổ chức Hội Dòng gần đây, vốn sẽ hoạt động tại biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Theo một bức thư được gửi cho Agenzia Fides đã giải thích, dịch vụ lưu động là một hình thức của “dịch vụ sơ cứu” vốn hoạt động liên quan đến các trường hợp di cư khẩn cấp khác nhau xảy ra trên thế giới. Mục đích là để tham gia vào việc coi sóc các trường hợp khẩn cấp di cư, nơi mà sự liên đới, cầu nguyện và việc đồng hành với đoàn người bộ hành di cư được triển khai. Dịch vụ lưu động sẽ hoạt động tại khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico: trong khoảng thời gian ba tháng tại Tijuana và Ciudad Juarez, nhờ sự hợp tác với Caritas Mexico, sau đó ba tháng nữa sẽ có mặt ở Tapachula.

Sẽ có ba Nữ tu sẽ tham gia sáng kiến. “Họ là ba nữ tu có kinh nghiệm đặc biệt và hiện tại họ sẽ thực hiện sứ mạng của mình tại một khu vực biên giới đặc biệt khó khăn cho việc di cư – Nữ tu Neusa de Fatima Mariano, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Các Nữ tu Truyền giáo Scalabrinians, giải thích trong bức thư gửi cho Fides – Cam kết của chúng tôi chủ yếu nhắm vào những người phụ nữ di cư và trẻ vị thành niên, những nhóm người yếu thế nhất hiện đang phải đương đầu với những vấn đề lớn khi họ bị buộc phải di chuyển nay đây mai đó”.

Hàng ngàn người di cư hiện đang cố gắng đến Hoa Kỳ từ khắp châu Mỹ Latinh, chủ yếu là do cuộc khủng hoảng ở Venezuela, tạo cuộc sống cho các đoàn người lữ hành chủ yếu đến từ Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. “Có rất nhiều nơi trên thế giới nơi mà phụ nữ bị buộc phải chạy trốn do sự phân biệt đối xử không ngừng diễn ra – Nữ tu Neusa cho biết thêm – Vẫn còn quá nhiều những khu vực như vậy và hiện vẫn còn có quá nhiều phụ nữ đang phải chịu đựng đau khổ. Cam kết của chúng tôi trước hết đó chính là liên kết với họ, bởi vì họ chính là một phần cơ bản của sự phát triển của một cộng đồng”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook