Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ:

Thứ Năm, 06-05-2021 | 15:35:35

 
Vào lúc 19g30 Thứ Bảy 1/5, (sau Thánh lễ 18 giờ 30), Cộng đoàn Xóm Giáo 7 & 8 thay mặt Giáo Xứ dâng hoa kính Đức Mẹ, khai mạc tháng Thánh Dâng hoa của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…
 
Photo Đức Tin GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới