Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chiều Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Thứ Năm, 06-05-2021 | 15:51:58

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế lúc 16g30 ngày 02/05/2021 khởi hành cuộc rước kiệu, khai mạc Tháng dâng Hoa Đức Mẹ.
 

Photo Đức Tin GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới